ملات عایق آرماپروف

ملات آرماپروف Arma Proof محصولی انحصاری از نسل جدید سیستم های آب­بندی سازه های بتنی و سیمانی و حاصل بهره گیری از دانش نوین جهانی و آزمایشات فراوان در بخش تحقیق و توسعه شرکت شیمی سازه آرمانی می باشد. این ملات به واسطه دارا بودن مزایای فنی و اقتصادی در آب بندی منابع و مخازن […]