فوق کاهنده آب پلی کربوکسیلات Px500

 فوق کاهنده قوی آب ( ابر روان کننده) بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر تولید می گردد و به دلیل ایجاد خاصیت دافعه و ممانعت فضایی مولکول های سیمان سبب افزایش کارپذیری و کاهش نسبت آب به سیمان شده و جهت تولید بتن های حجیم و پر مقاومت بکار می رود. اختلاط این افزودنی با […]

فوق کاهنده آب پلی کربوکسیلاتی px 800

یکی از قویترین و موثرترین فوق کاهنده های آب (ابر روان کننده های بتن) به شمار می رود که بر پایه پلی کربوکسیلات اتر تولید می گردد و به دلیل ایجاد خاصیت دافعه و ممانعت فضایی مولکول های سیمان سبب افزایش قابل ملاحظه کارپذیری شده و جهت تولید بتن های حجیم و پرمقاومت با نسبت […]

فوق کاهنده آب VM501

یکی از مشکلات رایج استفاده از فوق روان کننده در بتن ریزی بخصوص در مواردی که تنوع فیلرهای بتن یا میزان سایزهای ریز و متوسط کم باشد، جداشدگی سنگدانه ها و عدم یکنواختی در بتن می باشد. این معضل در مواردی که ارتفاع سازه زیاد باشد بیشتر مشهود می شود. تنها راه حل این مشکل […]