فوق کاهنده آب پلی کربوکسیلاتی Px600

 ابرروان کننده ARMA PX – MIX 600 نوعی افزودنی بتن خاص و ویژه می باشد که به دلیل دارا بودن قابلیت کاهندگی شدید آب اختلاط، افزایش قابل ملاحظه روانی و و ویژگی حفظ اسلامپ در حالت خمیری جهت ساخت بتن های توانمند، پرمقاومت و نفوذناپذیر از آن استفاده کرد. موارد کاربرد: این محصول به منظور […]