فوق روان کننده پلی کربوکسیلات Px400

فوق روان کننده بتن 400 PX-MIX محصولی پلیمری بر پایه پلی کربوکسیلات اتر به همراه ترکیباتی پایدار کننده می باشد که به عنوان یک افزودنی سودمند نقش مهمی در بهبود خواص رئولوژی بتن از جمله روانی، مقاومت های فشاری، نفوذناپذیری و دوام ایفا می کند. این محصول ضمن ثابت نگه داشتن نسبت آب به سیمان […]

فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی plast 400

این محصول ترکیبی جدید و انحصاری حاوی ماکرو مولکول های اصلاح کننده می باشد که دارای قابلیت کاهندگی آب اختلاط در هنگام تولید و افزایش قابل ملاحظه روانی بتن در حالت خمیری می باشد. با استفاده از این محصول می توان علاوه بر بهبود خاصیت پمپ پذیری، با کاهش مقدار آب مصرفی در هنگام ساخت […]