فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی plast 300

این محصول ترکیبی جدید و انحصاری حاوی ماکرو مولکول های اصلاح کننده می باشد که دارای قابلیت کاهندگی آب اختلاط در هنگام تولید و افزایش قابل ملاحظه روانی بتن در حالت خمیری می باشد. با استفاده از این محصول می توان علاوه بر بهبود خاصیت پمپ پذیری، با کاهش مقدار آب مصرفی در هنگام ساخت […]