فوق روان کننده بتن ملامین سولفونیت MS200

فوق روان کننده MS-MIX بر پایه ملامین سولفونیت تولید می گردد و دارای عملکرد مناسبی در افزایش کیفیت و خواص بتن می باشد. این محصول به دلیل کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی در مخلوط بتن، مقاومت مکانیکی را تا 25 درصد افزایش می دهد. اختلاط MS-MIX با بتن سبب پراکندگی یکنواخت سیمان و افزایش […]