فوق روان کننده پلی کربوکسیلات Px300

فوق روان کننده بتن 300 PX-MIX محصولی پلیمری بر پایه پلی کربوکسیلات اتر به همراه ترکیباتی پایدار کننده می باشد که یک کاهنده آب اختلاط و افزایش دهنده قوی روانی و حفظ زمان کارایی در حالت خمیری بتن می باشد. این محصول با کاهش مقدار آب مصرفی و در نتیجه کاهش نسبت مقدار آب به […]

فوق روان کننده پلی کربوکسیلات Px400

فوق روان کننده بتن 400 PX-MIX محصولی پلیمری بر پایه پلی کربوکسیلات اتر به همراه ترکیباتی پایدار کننده می باشد که به عنوان یک افزودنی سودمند نقش مهمی در بهبود خواص رئولوژی بتن از جمله روانی، مقاومت های فشاری، نفوذناپذیری و دوام ایفا می کند. این محصول ضمن ثابت نگه داشتن نسبت آب به سیمان […]

فوق روان کننده بتن VM301

یکی از مشکلات رایج استفاده از فوق روان کننده در بتن ریزی بخصوص در مواردی که تنوع فیلرهای بتن یا میزان سایزهای ریز و متوسط کم باشد، جداشدگی سنگدانه ها و عدم یکنواختی در بتن می باشد. این معضل در مواردی که ارتفاع سازه زیاد باشد بیشتر مشهود می شود. تنها راه حل این مشکل […]