ضدیخ بتن

ضد یخ بتن (مایع) یکی از افزودنی های مهم و کاربردی جهت جلوگیری از یخ زدگی بتن در هنگام و پس از بتن ریزی علی الخصوص در فصول سرد و یخبندان می باشد. استفاده از این محصول در بتن به دلیل دارا بودن ویژگی کاهش نقطه انجماد آب و تسریع در فرآیند هیدراسیون سیمان، راه […]