فوق روان کننده پلی کربوکسیلات Plast (Px200)

فوق روان کننده بتن Plast محصولی پلیمری بر پایه پلی کربوکسیلات اتر به همراه ترکیباتی پایدار کننده می باشد که به عنوان یک افزودنی سودمند نقش مهمی در بهبود خواص رئولوژی بتن از جمله روانی، مقاومت های فشاری، نفوذناپذیری و دوام ایفا می کند. این محصول ضمن ثابت نگه داشتن نسبت آب به سیمان بطور […]