رنگ عایق Flexi Coat

رنگ عایق Flexi coat پوششی تک جزیی بر پایه رزین های ضد آب، افزودنی های استحکام بخش و پلیمرهای فعال است که جهت عملیات آب بندی و عایقکاری به عنوان جایگزین عایق های رطوبتی سنتی در سطوح داخلی و خارجی ساختمان از قبیل استخر، سرویس، نما و پشت بام، همچنین مخازن و لوله های آب […]