خمیرکاشت میلگرد ARMA FIX

خمیر کاشت میلگرد (آرماتور) چسبی بر پایه رزین اپوکسی است که با بهره گیری از فیلرها و افزودنی های شیمیایی تقویت کننده در ترکیب آن به منظور کاشت یا هم پوشانی میلگردها در بتن، مصالح بنایی و آجرکاری به کار می رود. مقاومت کششی و خمشی فوق العاده این محصول به همراه نحوه استفاده آسان، […]