آنی گیر سیمان (Quick Cut)

محلول منحصر به فرد کوئیک کات ترکیبی از چند نوع رزین ضد آب و افزودنی های خاص می باشد که با تسریع واکنش هیدراسیون سیمان در مدت زمان کمتر از 45 ثانیه سخت شده و مانع از نشت و عبور آب می گردد. این ماده در مواردی که منابع یا سازه های بتنی دچار نشت […]