افزودنی‌های بتن

ژل میکروسیلیس Sf

ژل میکروسیلیس یکی از مناسبترین افزودنی های بتن جهت افزایش دوام بتن می باشد که استفاده از آن به دلیل دارا بودن ترکیب پوزولانی، علاوه

ادامه مطلب »

ژل میکروسیلیس SG

آرماژل SG mix ترکیبی از چند نوع افزودنی سودمند بتن می باشد که  به منظور افزایش مقاومت های فیزیکی، شیمیایی و همچنین نفوذناپذیری بتن به

ادامه مطلب »