فوق کاهنده آب پلی کربوکسیلاتی Px700

فوق کاهنده قوی آب ( ابر روان کننده) بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر تولید می گردد. به دلیل ایجاد خاصیت دافعه و ممانعت فضایی مولکول های سیمان سبب افزایش کارپذیری و کاهش نسبت آب به سیمان شده و جهت تولید بتن های حجیم و پر مقاومت بکار می رود.

اختلاط این افزودنی با بتن علاوه بر تسهیل عملیات بتن ریزی و پرداخت سطوح، سبب افزایش مقاومت های فشاری، تراکم و همچنین دوام بتن شده و از ایجاد ترکهای سطحی جلوگیری می نماید. از ویژگی های بارز این محصول ایجاد سطح نهایی اکسپوز و حفظ کارپذیری بتن طی مدت زمان بتن ریزی می باشد.

موارد کاربرد:

کاربرد عمده این محصول در بتن های خود تراکم (SCC)، بتن ریزی های حجیم و پمپ پذیر، بتن های پرمقاومت با جذب آب پایین، قطعات پیش ساخته، سطوح وسیع و چند لایه اکسپوز، سازه های فوق العاده مسلح همچون مخازن و بتن های با نسبت آب به سیمان بسیار پایین می باشد.

این محصول در 4 گرید نرمال، دیرگیرR، زودگیر A و حفظ اسلامپ SR تولید می شود.

طریقه مصرف:

این محصول را به بتن آماده و یا به آب مصرفی بتن اضافه نمایید و به مدت حداقل 3 الی 5 دقیقه پس از طی شدن زمان کامل اختلاط بتن مخلوط نمایید.در شرایطی که فاصله زمانی بچینگ و محل بتن ریزی طولاتی باشد می توان نیمی از افزودنی در محل ساخت بتن و مابقی را در هنگام اجرا اضافه نمود. محدوده مصرفی این محصول 0.1 الی 1 درصد وزن سیمان مصرفی بتن می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

حالت فیزیکی: مایع (غیرخوراکی)

ماده موثر: پلی کربوکسیلات اتر

رنگ: زرد روشن

وزن مخصوص: 1.07+- 0.01 gr/cm3

محدوده قلیایی: حداکثر 5

استاندارد: ISIR 2930-1  2930-2 & ASTM C494

یون کلر: ندارد

بسته بندی: گالن های 20 کیلوگرمی

زمان و شرایط نگهداری: تا یکسال در انبار مناسب به دور از یخزدگی و تابش مستقیم آفتاب (10 الی 25 درجه سانتیگراد)

تولید و بسته بندی: شرکت شیمی سازه آرمانی (صنعت بام گلستان)

بسته بندی فوق کاهنده آب پلی کربوکسیلاتی Px700