فوق کاهنده آب پلی کربوکسیلاتی px 800

یکی از قویترین و موثرترین فوق کاهنده های آب (ابر روان کننده های بتن) به شمار می رود که بر پایه پلی کربوکسیلات اتر تولید می گردد و به دلیل ایجاد خاصیت دافعه و ممانعت فضایی مولکول های سیمان سبب افزایش قابل ملاحظه کارپذیری شده و جهت تولید بتن های حجیم و پرمقاومت با نسبت آب به سیمان خیلی کم بکار می رود. از ویژگی های بارز این محصول عدم احتباس هوا حین اختلاط، ایجاد سطح نهایی اکسپوز، کارپذیری مناسب و پیوسته و افزایش انسجام بتن طی مدت زمان بتن ریزی می باشد.

موارد کاربرد:

کاربرد عمده این محصول در تولید بتن های خود تراکم (SCC)، بتن های پرمقاومت (HSC) و توانمند (HPC)، بتن های با نسبت آب به سیمان کمتر از 0.35 و پرمقاومت با جذب آب پایین، بتن ریزی های حجیم و پمپ پذیر در پروزه های صنعتی و قطعات پیش ساخته و … می باشد.

این محصول در 5 گرید زودگیر A، دیرگیر R، حفظ اسلامپ SR، ترکیبی L  و هوازا E تولید می شود.

طریقه مصرف:

مقدار مصرف دقیق محصول با توجه به طرح اختلاط بتن، اندازه و نوع مصالح، عیار و نوع سیمان، دما و … طی آزمایشات کارگاهی مشخص خواهد شد، لیکن محدوده مصرف 0.1 الی 1 درصد وزن سیمان (و مواد سیمانی) خواهد بود. این افزودنی می تواند به بتن آماده و همچنین در حین ساخت در بچینگ به بتن اضافه شود و به مدت حداقل 3 دقیقه اختلاط ادامه یابد.

تغییر مقدار مصرف: در صورت نیاز به مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز این افزودنی و یا استفاده همزمان از مواد دیگر با واحد فنی و مهندسی شیمی سازه آرمانی تماس حاصل نمایید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

حالت فیزیکی: مایع غیرخوراکی

ترکیب موثر: پلی کربوکسیلات اتر

رنگ: شفاف یا زرد روشن

وزن مخصوص: 1.1+-0.02 gr/cm3

محدوده قلیایی: حداکثر 5

شناسه افزودنی: ISIRI2030-2:3-1, 3-2

بسته بندی: گالن های 20 کیلوگرمی

زمان و شرایط نگهداری: تا یکسال در انبار مناسب به دور از یخ زدگی و تابش مستقیم آفتاب (10 الی 25 درجه سانتیگراد)

تولید و بسته بندی: شرکت شیمی سازه آرمانی (صنعت بام گلستان)

بسته بندی فوق کاهنده آب پلی کربوکسیلات Px800