فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی plast 300

این محصول ترکیبی جدید و انحصاری حاوی ماکرو مولکول های اصلاح کننده می باشد که دارای قابلیت کاهندگی آب اختلاط در هنگام تولید و افزایش قابل ملاحظه روانی بتن در حالت خمیری می باشد. با استفاده از این محصول می توان علاوه بر بهبود خاصیت پمپ پذیری، با کاهش مقدار آب مصرفی در هنگام ساخت بتن، مقاومت های مکانیکی بتن را افزایش داد.

موارد کاربرد:

کاربرد عمده این محصول، تولید بتن با مقاومت و تراکم بالا در کارخانجات بتن آماده و بهبود قابلیت ریختن بتن به وسیله شوت و یا با سافتاده از پمپ بتن می باشد. این محصول به صورت انحصاری جهت تولید بتن های متداول در محدوده نسبت آب به سیمان 0.45 و بیشتر و با استفاده از مصالح سنگی متعارف و متداول صنعت بتن آماده، تولید شده و به عنوان راهکاری اقتصادی و بهینه جهت جایگزینی افزودن مصرف آب در محل مصرف و جلوگیری از افت مقاومت نهایی محسوب می گردد.

طریقه مصرف:

مقدار مصرف دقیق محصول با توجه به طرح مخلوط بتن، اندازه و نوع مصالح، عیار و نوع مواد سیمانی، دما و … طی آزمایشات کارگاهی مشخص خواهد شد. لیکن محدوده مصرف 0.3 الی 1 درصدوزنی سیمان ( و مواد سیمانی) خواهد بود. افزودنی ARMA PLAST MIX 300 را می توان در محل مصرف، حین پمپاژ به بتن آماده اضافه نمود.

همچنین این محصول می تواند در زمان ساخت بتن در واحد تولیدی (بچینگ) به بتن افزوده شود. در صورتیکه محصول به کامیون مخلوط کن ( تراک میکسر) اضافه گردد، بایستی حداقل به مدت 3 دقیق با تعداد چرخش جام کامیون حداقل 70 دور ( با سرعت 12 الی 18 دور دقیقه) انجام پذیرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

حالت فیزیکی: مایع غیرخوراکی

رنگ: شفاف یا زرد روشن

درصد اختلاط نسبت به سیمان:3/0 الی 1

ترکیب موثر: ماکرو مولکول های از قبیل پلی کربوکسیلات اتر

وزن مخصوص:  gr/cm3 1.07+_0.02

محدوده قلیایی:  5 الی 7

شناسه استاندارد: ISIRI 2930-2 :3-1, 3-2

زمان و شرایط نگهداری: تا یکسال در انبار مناسب به دور از یخ زدگی و تابش مستقیم آفتاب (10 الی 25 درجه سانتیگراد)

تولید و بسته بندی: شرکت شیمی سازه آرمانی (صنعت بام گلستان)

بسته بندی فوق روان کننده بتن پلی کربوکسیلاتی Plast 300