ضدیخ بتن

ضد یخ بتن (مایع) یکی از افزودنی های مهم و کاربردی جهت جلوگیری از یخ زدگی بتن در هنگام و پس از بتن ریزی علی الخصوص در فصول سرد و یخبندان می باشد. استفاده از این محصول در بتن به دلیل دارا بودن ویژگی کاهش نقطه انجماد آب و تسریع در فرآیند هیدراسیون سیمان، راه حل مناسبی جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در بتن ریزی یا سست شدن بتن و ملات در فصول سرد خواهد بود. ضدیخ بتن مایع ترکیبی از مواد معدنی و آلی محلول در آب و سایر افزودنی های کمکی می باشد که علاوه بر افزایش روانی بتن، از اثرات منفی از جمله کاهش مقاومت، پوک شدن و سست شدن بتن نیز جلوگیری می نماید. این افزودنی فاقد یون کلر بوده و به هیچ عنوان اثر نامطلوب بر روی آرماتورها و بتن نخواهد داشت. این ضد یخ در نوع AF100 و AF200 تولید و عرضه می گردد.

موارد مصرف:

  • کلیه بتن ریزی های فصل سرما و یخ بندان  علی الخصوص مکان های سردسیری
  • بتن ریزی در مناطقی که دارای سیکل های متناوب یخ زدگی و آب شدن هستند.

مزایا:

  • امکان بتن ریزی در دمای 15- درجه سانتیگراد
  • افزایش اسلامپ بتن در نسبت آب به سیمان ثابت
  • عدم کاهش مقاومت بتن و فاقد یون خورنده کلر
  • ایجاد خاصیت هوازایی در بتن
  • جلوگیری از وقفه در بتن ریزی و صرفه جویی در زمان و هزینه پروژه ها

طریقه مصرف:

مقدار مصرف، رابطه مستقیم با دمای محیط دارد و باید توجه شود که در محاسبه دمای محیط حداقل دمایی که ممکن است بتن در طول زمان گیرش خود با آن واجه شود باید ملاک محاسبه قرار گیرد. ضدیخ بتن به میزان 8 الی 15 کیلوگرم (2 الی 5 درصد وزن سیمان مصرفی) در هر متر مکعب متناسب با حداقل دمای محیطی ( از صفر تا 15- درجه سانتیگراد) در هنگام مخلوط کردن بتن به آن اضافه می شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

حالت فیزیکی: مایع

وزن مخصوص: 1/2+ – 0/05 gr/cm3

یون کلر: ندارد

محدوده قلیایی: 8 الی 9

استاندارد: ASTM C-666 & C-494 Type C

بسته بندیی: گالن های 20 کیلوگرمی

زمان و نگهداری حداقل یک سال در محیط سرپوشیده دور از تابش مستقیم آفتاب (5 الی 25 درجه سانتیگراد)

تولید و بسته بندی: شرکت شیمی سازه آرمانی (صنعت بام گلستان)

بسته بندی 20 لیتری صدیخ بتن cold mix